Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

INFORMACJA SANEPIDU O NAŁOŻENIU KWARANTANNY

Dzień dobry

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela religiinformuje, iż uczniowie klasy 1c, 2b, 3a oraz dzieci grupy “0”, obecni w dniu 13-14.10.2020 r.,  podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) od ostatniego dnia kontaktu z osoba chorą, tj.:

kontakt w dniu 13.10.2020 r. kwarantanna w terminie od 14.10.2020 r. do 23.10.2020 r.

kontakt w dniu 14.10.2020 r. kwarantanna w terminie od 15.10.2020 r. do 24.10.2020 r.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758 ze zm.), uczeń poddany obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 wyżej powołanej ustawy, odbywa ją w terminie wskazanym z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny ucznia zobowiązany jest poinformować organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z uczniem. Informacje te należy przekazać na adres e-mail: kwarantanna@psse.szczecin.pl  (  formularz zgłoszeniowy w załączeniu). W temacie e-maila proszę wpisać: SP 47, klasa, imię i nazwisko ucznia

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej postanowi inaczej.

Formularz zgłoszeniowy kwarantanna

Kalendarium

Listopad 2020
P W Ś C P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6