Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

O szkole

Szkoła w pigułce

schoolSzkoła rozpoczęła działalność 1 września 1958 r. w odbudowanym ze zniszczeń wojennych budynku szkolnym (w czasach niemieckich była tutaj szkoła dla niewidomych) przy ul. Jagiellońskiej 59. Pierwszym kierownikiem szkoły była pani Wanda Jaroszewicz. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 24 osoby. 31 maja 1960 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy, która została odświeżona na 50-lecie szkoły. W latach 1961 do 1966 do szkoły uczęszczało ponad 1000 uczniów i nauka odbywała się na trzy zmiany. Szkoła od 1966 r. stała się ośmioklasowa, a reforma oświatowa w roku szkolnym 1998/99 przekształciła ją w placówkę sześcioklasową. Część grona nauczycielskiego przeszło wtedy do nowego Gimnazjum nr 21.

Od tego momentu atutem i najwyższą wartością szkoły są wyłaniani drogą konkursu (często spośród kilkunastu kandydatów) nauczyciele niemający problemów z dyscypliną na lekcji, piszący i realizujący programy i innowacje pedagogiczne. Nie są też negatywnie nastawieni do innych, korzystają z rad starszych kolegów, a wobec siebie są życzliwi i pomocni. Angażują się w życie szkoły i prowadzą zajęcia pozalekcyjne, służąc uczniom swym talentem i rzetelną robotą oraz pracą zespołową. Od 2000 r. jesteśmy organizatorami konferencji (m. in. humanistycznych, mediacyjnych, pedagogicznych) oraz warsztatów metodycznych dla nauczycieli j. polskiego, wicedyrektorów i nauczycieli polonijnych. Szkolimy nauczycieli zaprzyjaźnionych szkół. Dziś nasza szkoła może poszczycić się jedną z najlepiej przygotowanych do pracy kadrą nauczycielską w Szczecinie.

Dzięki inicjatywie całego grona postanowiono także zmienić wizerunek placówki, przystępując do programu Szkół Uczących Się i trzykrotnie uzyskując ogólnopolski certyfikat jakości SUS – Lidera SUS – jako jedna z sześciu szkół w kraju. Także jako jedna z dwóch w Polsce zrealizowała pilotażowy program „Przejrzysta szkoła” obejmujący przejrzystość, przeciwdziałanie patologiom i korupcji oraz dobre zarządzanie informacją.

sp47-logoWyraźnie naznaczono też cel szkoły, którym jest wykształcenie absolwenta potrafiącego podjąć bez problemów dalszą naukę. Orientującego się w podstawowych aspektach codziennego życia, świadomego najważniejszych norm etycznych, otwartego na świat i życzliwie nastawionego na innych. Takiego, który w stopniu umożliwiającym porozumiewanie opanował obcy język i rozumie zasady korzystania z wszystkich mediów. Istotna dla społeczności szkolnej jest współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem, a także promowanie szkoły na zewnątrz.

Ilustruje to doskonale nasza misja brzmi wyrażona sentencją ks. J. Tischnera: “Myślenie poszerza przestrzeń wolności i otwiera horyzonty nadziei.”

Szkoła Podstawowa nr 47 należy do grupy najlepszych i najbardziej innowacyjnych placówek w kraju, co potwierdza uzyskanie 3 razy certyfikatu jakości SUS i tytułu „ Lidera SUS” jako piąta szkoła w Polsce. Szkoła także jako jedna z dwóch w Polsce zrealizowała pilotażowy program „Przejrzysta szkoła” obejmujący przejrzystość, przeciwdziałanie patologiom i korupcji oraz dobre zarządzanie informacją.
Realizujemy również program rozwijający uzdolnienia matematyczne: w ostatnich latach gwarantuje to osiągnięcia w dziedzinie matematyki: m. in. uczniowie nasi byli laureatami i finalistami wszystkich ogólnopolskich konkursów matematycznych, wielu z nich trafiło do najlepszych gimnazjów a potem liceów w Szczecinie.

Od 2007 funkcjonuje klasa dwujęzyczna z j. niemieckim, a od 2008 z j. angielskim. Klasy te objęte są patronatem Wyższej Szkoły Języków Obcych w Szczecinie. Wychowujemy przez sztukę – plastyka i muzyka realizowane są w całym cyklu kształcenia. Od 2011 we własnym zakresie mamy innowacje pod nazwą klasy artystyczne, a w roku 2015/16 wprowadzamy innowację: klasa matematyczna.

Wdrażamy Ocenianie Kształtujące, a ocena pełni u nas przede wszystkim funkcję informacyjną. W klasach IV – VI obowiązuje motywujący pozytywnie punktowy system oceniania. Dzięki niemu uczeń oceniany jest na bieżąco i premiowany za systematyczność i pracowitość. System uwzględnia przy tym zdarzenia losowe, które uniemożliwiły opanowanie materiału w wyznaczonym terminie. Uczeń dostaje punkty za wkład pracy oraz stosownie do swoich możliwości, co zmniejsza stres związany z ocenianie. Rzetelność i efektywność systemu jest monitorowana, co pozwala na jego stałe doskonalenie.

W wynikach testu kompetencji uczniów klas VI (wyższych niż średnie: kraju, OKE, miasta) sprawdzianu plasujemy się od lat  na miejscach 3 – 11 wśród szkół publicznych Szczecina w staninach wyżej średnim i wysokim. W roku 2014 znalazła się na trzecim miejscu.

Wyniki egzaminów zewnętrznych (z ostatnich pięciu lat):

Rok szkolny Średnia województwa Średnia powiatu/gminy Średnia szkoły
2009/10 23,67 25,61 27,25
2010/11 24,43 26,26 27,55
2011/12 21,92 24,01 25,12
2012/13 22,99 25,23 25,80
2013/14 24,91 27,41 30,31

Wyniki ewaluacji 2014:

  • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się B
  • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej A
  • Respektowane są normy społeczne A

Także w automatach nie ma „śmieciowych” produktów spożywczych, a sklepik szkolny oferuje owoce, soki i smaczne kanapki.

Bezsprzecznym atutem szkoły jest jej bezpieczne położenie oraz realizowane programy terapeutyczne i przeciwdziałania agresji m.in. „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła”; ART. Budynek szkoły jest chroniony i monitorowany, a przez ulicę przeprowadza „pani Pomarańczka”. Doskonale współpracujemy z policją i strażą miejską oraz Centrum Pedagogiczno-Psychologicznym. Posiadamy też opracowane procedury bezpieczeństwa opracowane w ramach „Przejrzystej szkoły”. Od września 2009 roku przy szkole działa Międzyszkolny zespół nauczania języka ukraińskiego, religii grekokatolickiej i kultury Ukrainy.

Siłą szkoły jest także współpraca z rodzicami – było tak od dawna – od czasów Komitetu Rodzicielskiego, przez Radę Szkoły, aż po dziś – czas Rady Rodziców.

Właśnie wspólne działanie sprawdza się na co dzień – to nie tylko pomoc materialna, ale istotne włączenie się w życie szkoły – rodzice są między innymi współtwórcami Kodeksu Etycznego Nauczycieli. Dzięki ich wkładowi pracy i finansów odremontowano i wyposażono wiele klas, a uczniowie otrzymują na koniec roku wspaniałe nagrody.

Cały czas modernizacji podlega budynek szkoły. We wszystkich klasach mamy tablice interaktywne, wymieniamy też meble na specjalnie zaprojektowane dla naszej szkoły. Wyremontowana została mała sala gimnastyczna, a w wakacje odświeżeniu poddamy większą salę. Powstał miniplac zabaw dla najmłodszych. Istnieje też gotowy projekt i pozwolenie na budowę dużej hali sportowej z siłownią.

Pobierz projekt hali sportowej (PFD, 12,5 MB)

Dzisiaj wkroczyliśmy w epokę zarządzania informacją. Po czasach industrialnych, w których stosunki społeczne wyznaczała produkcja przemysłowa, świat cywilizowany zaczyna opierać się na społeczeństwie opartym na wiedzy. Do takiego modelu stara dostosować się nasza szkoła – właśnie od tego roku po zasięgnięciu opinii samorządu i rodziców zmieniliśmy program wychowawczy i profilaktyki oraz zmodyfikowaliśmy obowiązujące procedury i reguły postępowania. Cały czas, wspierając się rzetelną ewaluacją wewnętrzną, doskonalimy wszystkie działania dydaktyczne i wychowawcze.

Kalendarium

styczeń 2022
P W Ś C P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6