Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 47 w Szczecinie

 

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 59, 70-382 Szczecin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 47 w Szczecinie.

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niektóre zamieszczone informacje występują w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania.
 • Filmów na stronie jest tylko kilka, nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych, ze względu na dużą ilość zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej.
 • Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach.
 • Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-01

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor szkoły Sławomir Osiński.

E-mail: sp47szczecin@gazeta.pl

Telefon: 914841559

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47w Szczecinie

Adres: ul. Jagiellońska 59, 70-382 Szczecin

E-mail: sp47szczecin@gazeta.pl

Telefon: 914841559

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 • Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie położona jest w głębi zabudowań, za posesją nr 58.
 • Do boiska prowadzi droga przeciwpożarowa bez udogodnień i dostatecznej dostępności dla niewidomych i poruszających się na wózkach.
 • Główne wejście jest od strony boiska, czynne w godzinach pracy szkoły. Do niego i do innych prowadzą schody.
 • W budynku nie ma żadnych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie ma też oznaczeń w języku Braille’a ani możliwości komunikacji w języku migowym.

Kalendarium

maj 2024
P W Ś C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2