Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

Grupy “0”

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

przedszkole


6. 30 – 8.00 schodzenie się dzieci, mycie rąk przed wejściem do sali, zabawy dowolne, integracyjne, przy muzyce, ze śpiewem, ruchowe, plastyczne, zapoznanie z planem dnia.
8. 00 – 8.30 ćwiczenia poranne, czynności porządkowe oraz higieniczne przygotowujące do śniadania.
8. 30 – 9.00  I ŚNIADANIE
9. 00 – 10.00 zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, rozwijające aktywność: społeczno- emocjonalną, językową, matematyczno-przyrodniczą, muzyczno-ruchową, plastyczno-techniczną, zajęcia dodatkowe*
10. 00 – 10.15 czynności porządkowe oraz higieniczne przygotowujące do II śniadania.
10. 15 – 10.30  II ŚNIADANIE
10. 30 – 11.30 zajęcia wychowawczo- dydaktyczne, zajęcia dodatkowe,*  zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze, spacer, działalność plastyczna, konstrukcyjna, kreatywna.
11. 30 – 12.30 zabawy zabawkami, dowolne, integracyjne, plastyczne, konstrukcyjne, kreatywne, teatralne.
12. 30 – 12.50 czynności porządkowe oraz higieniczne przygotowujące do obiadu.
12. 30 – 13.15  OBIAD
13. 15 – 14.15 zabawy zabawkami, dowolne, ruchowe, ze śpiewem.
14. 15 – 14.30 czynności porządkowe oraz higieniczne przygotowujące do podwieczorku
14. 30 – 14.55  PODWIECZOREK
14. 55 – 16.30 zabawy dowolne, ze śpiewem, gry i zabawy sportowe
w sali i na świeżym powietrzu, zabawy swobodne na podwórku szkolnym, placu zabaw, podsumowanie dnia, planowanie działań na dzień następny, czynności porządkowe.
16.30 KONIEC ZAJĘĆ

*zajęcia dodatkowe, czyli język angielski, gimnastyka, rytmika, religia.


Dodatkowe informacje dla rodziców klas zerowych

 

 • Zajęcia kończą się o godzinie 16.45. Prosimy  o punktualne odbieranie dzieci.
 • Rodzice (opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z procedurami
  bezpieczeństwa.
 • Rodzice wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 • jednego opiekuna z dzieckiem/dziećmi,
 •  dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 •  dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona
  ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 • Prosimy rodziców o niewchodzenie do szatni grupy przedszkolnej. W przypadku
  odbioru dziecka lub chęci kontaktu z wychowawcami prosimy dzwonić domofonem
  (nr 1)
 • Oddziały przedszkolne (sale 22 i 23) czynne będą od 6.30 do 16.45
 • Prosimy o przyprowadzenie dzieci najpóźniej do 8.00, ponieważ o godzinie 8.20
  sprowadzamy dzieci na śniadanie do stołówki.
 • W ramach podstawy programowej od godz. 9.00 do 14.00 realizowane będą zajęcia
  dydaktyczno– wychowawcze.
 • Sale 22,23 oddziałów przedszkolnych oraz szatnia znajdują się na pierwszym piętrze obok biblioteki.
 • Prosimy, aby dzieci ubierać na cebulkę najlepiej na sportowo. Będziemy się starali jak
  najwięcej przebywać na świeżym powietrzu. (W razie sytuacji kryzysowej warto, aby
  dziecko miało ubranie na przebranie -podpisany worek z zapasowym ubraniem
  prosimy powiesić w szatni).
 • W grupach przedszkolnych będziemy wykorzystywać elementy tzw. „Planu Daltońskiego”, którego głównymi zasadami jest nauka samodzielności, odpowiedzialności i współpracy.
 • Ze względu na bezpieczeństwo codziennie dzieci przynoszą do szkoły w plecaku
  wodę niegazowaną w plastikowej butelce oraz piórnik z wyposażeniem (kredki,
  temperówka, ołówek, gumka, nożyczki, klej), z których tylko one korzystają. Nie
  mogą przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek.
 • Dzieci będą miały cztery posiłki dziennie, tj. śniadanie, drugie śniadanie, obiad oraz
  podwieczorek.
 •  Jeżeli dziecka w danym dniu nie będzie w szkole, prosimy o telefoniczne zgłoszenie
  tej informacji do intendenta szkoły do godziny 7.30. Tylko wówczas będzie możliwy
  zwrot dziennej dawki wyżywienia.

Pozostałe informacje   będą przekazane w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

 

Kalendarium

październik 2023
P W Ś C P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5