Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

Uroczyste rozpoczęcie kampanii edukacyjnej „Umiem pomóc”

W październiku Instruktorzy Akademii Ratownictwa LUX MED rozpoczną w szczecińskich szkołach podstawowych warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. W trakcie zajęć lekarze i ratownicy medyczni z wieloletnim stażem przeszkolą dzieci, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową, pokażą, jak postępować w przypadku drgawek lub zakrztuszeń oraz nauczą obsługi defibrylatora zewnętrznego AED. Uroczysta inauguracja od kampanii „Umiem pomóc” odbędzie się w naszej szkole w dniu 16.10.2019 godz. 10.30

Warsztaty odbędą się w ramach IX edycji kampanii edukacyjnej „Umiem Pomóc”. Podczas trwających cztery godziny lekcyjne zajęć teoretyczno – praktycznych eksperci podzielą się z uczniami wiedzą i doświadczeniem, które każdego dnia wykorzystują w swojej pracy. Dzięki temu dzieci –  pod okiem doświadczonych specjalistów – będą miały możliwość nabycia umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, zgodnych z aktualnymi wytycznymi Polskiej oraz Europejskiej Rady Resuscytacji. Zajęcia skierowane są do uczniów klas VII i VIII.

Uratowanie komuś życia to najpiękniejszy dar.
Utrzymujące się niepokojące statystyki na temat znikomej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy potwierdzają słuszność kampanii „Umiem Pomóc”. Jak wskazują badania zrealizowane w 2018 r. przez agencję badawczą Kantar Public, 85 proc. ankietowanych twierdzi, że umiejętność jej udzielania jest potrzebna, ale aż 69 proc. dorosłych Polaków nigdy nie uczestniczyło w tego rodzaju kursach i źle ocenia swoje kwalifikacje w zakresie ratowania ludzkiego zdrowia i życia. 89 proc. respondentów chciałoby nabyć umiejętności od osób odpowiednio przeszkolonych, w tym tych, które na co dzień zajmują się ratowaniem zdrowia i życia innych – lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek. 72 proc. ankietowanych zadeklarowało, że chciałoby, żeby ich dziecko uczestniczyło w kursie z udzielania pierwszej pomocy. Im wcześniej dzieci nabędą te umiejętności, tym lepiej. Ideą całego przedsięwzięcia jest nie tylko wyposażenie nastolatków w konkretną wiedzę, ale także wypracowanie w nich przeświadczenia o konieczności reakcji, gdy są świadkami sytuacji, w której ktoś potrzebuje pomocy.

„W związku z przeprowadzonymi 16.10.2019 r. przez Akademię Ratownictwa LUX MED warsztatami z udzielania pierwszej pomocy, wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w mediach (np. prasa, radio, telewizja, internet) oraz w materiałach na potrzeby komunikacji wewnętrznej (strona internetowa, TV firmowa, kanały social media Grupy LUX MED, np. Facebook, Linkedin, Twitter) Organizatora akcji „Umiem Pomóc” – Akademii Ratownictwa LUX MED, będącej
częścią Grupy LUX MED.” 
Proszę właściwe podkreślić/ zaznaczyć i przesłać informacje do wychowawców klas w terminie do 11.10.2019
Dyrekcja SP 47

Kalendarium

Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3