Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W KLASACH: “0”, 1C, 2B, 3A

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie

z dnia 21października 2020 roku

w sprawie zawieszenia zajęć w klasach

 

Na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń                  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.); Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.); wytycznych MEN, MZ, GIS, UM w Szczecinie dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oraz  pisma PPIS w Szczecinie  nr HD.9020.3.146.2020 z 21.10.2020r. zarządzam, co następuje:

  • 1. Niniejszym wprowadzam w porozumieniu z OP i zgodnie z nakazem PSSE zawieszam           w klasach: „0”, 1C, 2B, 3A zajęcia na terenie szkoły od 21 października 2020 roku                       do 23 października 2020r.
  • 2. Nauczyciele w tych klasach przekażą uczniom zadania i tematy, które wynikają                          z poszczególnych programów nauczania.

 

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 października 2020 roku i obowiązuje                          do 23 października 2020r.

 

Kalendarium

Listopad 2020
P W Ś C P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6