Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

Szanowni Rodzice,

       W oczekiwaniu na stosowne rozporządzenie MEiN będące podstawa prawną, na razie zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki, informuję, iż uczniowie klas 1, 2 i 3 wracają z dniem 18.01.21 r. do nauczania stacjonarnego.

       Dotychczasowe zasady pracy i rygory związane z bezpieczeństwem nadal obowiązują. Przedstawiam także  wyciąg z wytycznych MEiN, MZ i GIS wydanych 11.01.2021r. dla klas I-III szkół podstawowych:

  • „Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
  • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
  • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
  • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
  • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
  • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
  • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.”

               Ze swojej strony chciałabym zapewnić, że w ramach istniejących warunków staramy się zapewnić jak największe bezpieczeństwo dzieci przy jak najlepszej realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Mimo to wiele zmian i procedur będzie kłopotliwych i trudnych w realizacji, jednakże liczę na to, że wspólnie staniemy na wysokości zadania i powrót do w miarę normalnych zajęć będzie dobry dla wszystkich uczniów.

       Powrót obiadów planujemy od środy 20.01.21 r.. Warunkiem jest potwierdzenie dokonanego przelewu wpłaty za styczeń 8 x 5 zł = 40 zł.

       Prosimy śledzić naszą stronę internetową oraz komunikator, gdyż tam będziemy zamieszczać wszystkie ważne informacje.

       Szczegółowe informacje dotyczący organizacji zajęć w ramach nauczania mieszanego prześlą wychowawcy klas.

       Zwracam się z ogromną prośbą o rozmowy z dziećmi dotyczące przestrzegania procedur obowiązujących w szkole oraz ich i Waszego bezpieczeństwa. Wspólnie poradzimy sobie z trudnościami.

                                                                                                                                               Dyrektor SP 47                                                                                                                                               Sławomir Osiński

Kalendarium

Kwiecień 2021
P W Ś C P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2