Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

Zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice!

Dołożymy wszelkich starań żeby wzajemnie się wspierać,  żeby edukacja w tej nowej odsłonie  żyła możliwa do zrealizowania dla waszych dzieci a naszych uczniów. Dzisiaj my dorośli, a przez nasze postawy i  także nasze dzieci,  dostajemy bardzo trudną  i może najważniejszą być może lekcję w życiu. Zwłaszcza, że często prawo, decyzje władz, itp. Niewiele maja wspólnego z rzeczywistością. O nic się nie martwcie, wszystko da się nadrobić. Najważniejsze jest zdrowie psychiczne i fizyczne Wasze i Waszych dzieci oraz ich powiększona wiedza                              i umiejętności. Oceny czy egzaminy są w dzisiejszej sytuacji drugorzędne.

Dlatego :

 1. Będziemy w kontakcie przez dziennik elektroniczny, bądź inne kanały komunikacyjne (blogi, platformy, które już działają, epodreczniki.pl) o ile pozwolą na to warunki, w tym dostęp do komputera, sieci internetowej w  Państwa domach. Wiemy że głównym problemem jest dostępność sprzętu oraz ramy czasowe.
 2. Budujemy platformę Google Classroom, która najpewniej ruszy w przyszłym tygodniu. Informacje o pracy w danym tygodniu znajdą się w zakładce na stronie szkoły. Jednocześnie tam, gdzie zostało to już ustalone będą odbywać się poprzez inne kanały (blogi, fora, grupy na fb, itp.). Informacja o zmianach w sposobie nauczania tez będzie umieszczana w tej zakładce.
 3. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z ustalonym planem uwzględniającym równomierne obciążenie uczniów, zróżnicowanie zajęć i intensywność wysiłku umysłowego  w ciągu dnia. Czas wykonania zadań jest ruchomy i każdy dostosowuje go do swoich możliwoci, ale przy systematyczności i stałych porach pracy łatwiej przyswaja się wiedzę i organizuje czas w domu (choćby dostęp do komputera).
 4. W celu poszerzenia wiedzy nauczyciele jako materiały uzupełniająceprzesyłają uczniom propozycje innych podręczników, treści, stron i aplikacji.
 5. Będziemy oceniać prace uczniów, ale dostosujemy to do nietypowych warunków i postaramy się, żeby nie dokładało to Państwu i uczniom niepotrzebnych napięć i niepokoju. Wiedza ucznia oraz postępy w nauce będą oceniane w myśl zasady: „nie oceniam – informuję, co wyszło, a co należy poprawić. Doceniam każde podjęte działanie. Dlatego ograniczymy ilość obowiązkowych zadań do realizacji nie zapominając również, o tych którzy chcą zrobić więcej. O sposobie oceniania poinformujemy  po uruchomieniu platformy. Będziemy prowadzić lekcje ale mamy także gotowość  na to, że będziemy rozmawiać z o tym, co jest teraz trudne, gdy pojawią się pytania, impulsy z ich strony lub Państwo wskażecie taka potrzebę.
 6. Potrzebujemy Waszego wsparcia i współdziałania,żeby wszystko co jest przed nami udało się wykonać jak najlepiej. Organizujcie uczniom warunki  do pracy, ale pozwólcie, by pracowali samodzielnie nawet jeżeli to ma trwać dłużej niż z Waszą pomocą.
 7. Nauczanie indywidualne, rewalidacja realizowane jest zgodnie z wcześniejszym przydziałem w oparciu o materiały dla klasy, oraz  w ustalone wcześniej dni, poprzez przesyłanie materiałów  do pracy dostosowane do konkretnego ucznia. Nauczyciel podaje dzień i godzinę indywidualnego kontaktu – przesłania materiałów –  z uczniem.
 8. W razie istotnej potrzeby konsultacje z poszczególnymi nauczycielami odbywają się drogą mailową  w ustalonych z uczniami/rodzicami dniach i godzinach.
 9. Pedagog prowadzi  działania służące wsparciu uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Kontakt – strona internetowa szkoły: zakładka pedagog.

 1. Wychowawcy przedszkole przygotowują materiały dla dzieci  – strona szkoły/ zakładka zerówki / email grupowy: sp47.szczecin@gmail.com
 2. Wychowawcy świetlicy przygotowują materiały dla dzieci – strona szkoły/ zakładka  świetlica- dzieciaki w domu.

          Postaramy się  by nasza wspólna edukacyjna praca nie odbywała się pod presją czasu i chaosu..

WSZELKIE INFORMACJE BĘDĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY W ZAKŁADCE

„ZDALNE NAUCZANIE” , W KOMUNIKATORZE ORAZ POPRZEZ KONTAKT MAILOWY Z NAUCZYCIELAMI.

IINFORMACJE MEDIALNE PROSZĘ TRAKTOWAĆ Z DYSTANSEM – ICH WIARYGODNOŚĆ CZĘSTO JEST NIEWIELKA

Dyrekcja SP 47

Kalendarium

Październik 2020
P W Ś C P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1