Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

DYŻURY WAKACYJNE GRUPY “0”

Szanowni Rodzice

 

Dyżur wakacyjny w roku 2023 będzie przebiegał wg następujących zasad:

 • Czas pracy oddziału przedszkolnego – “rok szkolny” będzie trwał do 23 czerwca 2023 r.
 • W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek lecz wyłącznie dla dzieci z placówek macierzystych.
 • Dyżur wakacyjny w roku bieżącym będzie organizowany w każdym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w terminie od dnia 26.06.2023 r. do dnia 25.08.2023 r. w zależności od ilości chętnych.
 • Z dyżurów mogą skorzystać tylko dzieci rodziców pracujących, zatrudnienie dokumentuje się zaświadczeniem z zakładu pracy
 • Rodzice mogą wybrać pięć tygodni z listy
 • Z dyżurów będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 • Podstawą zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny będzie „karta zgłoszenia” którą będzie wydawała szkoła/przedszkole
 • Zgłoszenie dziecka na pobyt wakacyjny przebiegać będzie wg następującego harmonogramu:
 1. od 01.02-10.02.2023 r – przyjmowanie od rodziców „kart zgłoszeń” na dyżur wakacyjny
 2. 02.2023 r. — podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny                                                                                                                                                                              KARTY ZGŁOSZENIA DO POBRANIA W GRUPACH “0” LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Rodzic będzie miał obowiązek poinformowania dyrektora placówki o rezygnacji z korzystania z dyżuru wakacyjnego do 03.06.2023 r.

 • Decyzję o organizacji pracy placówki w okresie dyżuru, uwzględniając realne potrzeby i możliwości, podejmuje dyrektor szkoły, przedszkola
 • PODSUMOWUJĄC:

 

od dnia 26 czerwca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r. – DYŻUR WAKACYJNY — praca placówek w trybie wakacyjnym przez okres 5 tygodni

Ol września 2023 r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Kalendarium

marzec 2023
P W Ś C P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2